Privacy Policy

Privacy Policy

De verkoper verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens over de klant (zoals vermeld op de voorzijde). We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens enkel voor het versturen van marketing communicaties in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 (“GDPR”) Deze gegevens kunnen eveneens, behoudens kosteloos verzet, worden meegedeeld aan bepaalde derden zoals verzekeraars, banken, dienstleveranciers, met het oog op verrichtingen inzake de naverkoopdienst, waarborg, veiligheid, directe marketing… Wij doen er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen en uw privacy zoveel mogelijk te beschermen. We nemen alle maatregelen die daarvoor technisch en organisatorisch nodig zijn. U heeft het recht op raadpleging van uw eigen gegevens in de database, op verbetering ervan en een recht van verzet op hun verwerking of communicatie met het oog op directe marketing.